af Karl Marx

Lønarbejde og kapital    

Lønarbejde og kapital blev holdt som foredrag i december 1847 i Den tyske Arbejderforening i Bruxelles. Teksten giver, i populær form, et indblik i Marx' teoretiske analyse analyse af de økonomiske forhold, som bogerskabets herredømme hviler på. Bl.a. kommer han ind på merværdien og dennes opståelse og udleder hvordan dette må medføre en revolutionær konsekvens: arbejderklassens kamp for lønslaveriets tilintetgørelse.
Af tekster af samme type kan der hovedsagligt peges på "Løn, pris og profit".

Udgivet første gang: Neue Rheinische Zeitung, 5.-8. og 11. April 1849. Udkommet som særlig brochure med indledning og under redaktion af F. Engels, Berlin 1891.
Oversættelse: Ukendt.
På dansk: Karl Marx: Økonomi og Filosofi. Ungdomsskrifter, s. 130-158 og Marx-Engels: Udvalgte skrifter, Forlaget Tiden, Kbh. 1973, bind I, s. 65-73. (mangler dog forord af F. Engels)
Online version: Jørn Andersen for Marxisme Online, 1997-2000.

Tilbage til Karl Marx-arkivet


Indhold: