af Leon Trotskij

'Du' og 'De' i Den røde Hær    

Skrevet af Trotskij 18. juli 1922 som led i en artikelserie i Izvestja om hverdagslivets problemer i den unge sovjetstat. I teksten skelnes mellem tiltaleformer, det høflige og respektfulde 'De' og det 'du', som kan udtrykke personlig nærhed, men i det mindste i det gamle Rusland også kunne udtrykke manglende respekt fra overordnedes side, et levn fra zarismens skarpe sociale skel.

Udgivet første gang:
Oversættelse: Bertel Nygaard fra Problems of Everyday life (New York 1973), s. 77f.
På dansk: Så vidt vides ikke trykt.
Online version: Jørn Andersen for Marxisme Online

Tilbage til Leon Trotskij-arkivet


Indhold: