af Vladimir Ilich Lenin

"Venstre"kommunisme - en børnesygdom    

Fra Marxisme Online:

"Venstrekommunismen" er skrevet, mens Europa sydede af oprør og revolution. Men de revolutionære socialistiske partier var unge og uerfarne. De fleste havde først forladt de socialdemokratiske partier få år eller blot måneder tidligere og mange var ivrige efter at lægge afstand til dem og til de socialdemokratisk ledede fagforeninger, ja til alt der ikke betød socialistisk revolution her og nu.

Nogle af lederne i disse partier gjorde det til et princip ikke at involvere sig i banale reformkampe.

Men de revolutionære partier var stadig i mindretal, og det var afgørende, at socialister brugte en masse energi på at vinde socialdemokratiske arbejdere for revolutionen, hvis den skulle blive til noget.

I denne pjece opsummerer Lenin de russiske bolsjevikkers erfaringer og argumenterer for, at socialister ikke kan nøjes med revolutionær propaganda, men også må involvere sig i de daglige kampe – det er gennem dem, at styrken skabes til i sidste ende at vinde revolutionen.

Udgivet første gang: 1920.
Oversættelse: Til dansk af Gelius Lund fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 41, 5. udgave, Moskva 1969.
På dansk: Lenin: Udvalgte Værker, bind 12, Forlaget Tiden, København 1984. I den tidligere udgave af Lenins udvalgte værker, fra 1948, har den titlen "Radikalismen - Kommunismens børnesygdom".
Online Version: Jørn Andersen for Marxisme Online, 1997.

Tilbage til Vladimir Ilich Lenin-arkivet


Indhold: