af Vladimir Ilich Lenin

Udkast til teser om det nationale og koloniale spørgsmål    

Beskrivelse kommer senere.

Udgivet første gang: Udkastet er skrevet i begyndelsen af juni 1920 og offentliggjort første gang i Kommunistisk Internationale nr. 11, 1920. Teserne vedtoges af Kominterns 2. kongres med visse ændringer.
Oversættelse: Af Erik Horskjær fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, 5. udgave, Moskva 1969.
På dansk: Lenin: Udvalgte Værker, bind 13, s. 147-52, Forlaget Tiden 1984. Samt i pjecen Marxismen og det nationale spørgsmål, Internationale Socialisters Forlag 1992.
Online version: Jørn Andersen for Marxisme Online, 1997.

Tilbage til Vladimir Ilich Lenin-arkivet


Indhold: