Om arkivet

Marxistiske klassikere er Danmarks største Online-arkiv med originaltekster af Karl Marx , Friedrich Engels , Vladimir Lenin og Leon Trotskij og andre . Arkivet indeholder et rigt udbud af artikler, pjecer og bøger af den videnskabelige socialismes store tænkere. Hver enkelt tekst demonstrerer marxismens styrke, hvad enten den bruges til at analysere samfundet, videnskaben, kunst og kultur eller historien generelt. Værkerne er udbredt over et stort spektrum af forskellige emner. Heraf er nogle samlet i Emnearkivet , hvor du i alt finder 15 forskellige emner, fra Økonomi til Arbejderklassens organisering og fra Fascisme til Kunst og litteratur.

De fire største personer inden for marxismen har hver deres eget arkiv med biografi, billeder og et hav af originaltekster. Men der er desuden oprettet en række andre person-arkiver, som indeholder værker af en række andre bidragsydere til marxismen, heriblandt Ted Grant der forsvarede trotskismen efter Trotskijs død i 1940 og stadig gør det den dag i dag. Af andre personer kan nævnes Rosa Luxemburg , John Reed , Marie Nielsen og Alan Woods .

For den kommende marxist, der først nu eller for nylig, har stiftet bekendtskab med marxismen, har vi oprettet specialsiden "Hvad er marxisme" . Her introduceres læseren til studiet af Marx, Engels, Lenin og Trotskij på en guidet og begyndervenlig måde. Derudover har vi markeret tekster af særlig vigtighed med fed.

Vores mål er, at samle alt hvad der er udgivet på dansk af Marx , Engels , Lenin og Trotskij på denne side. Vi ønsker at give lærlinge og arbejdere, elever og studerende let adgang til de idéer, der kombineret med arbejderklassens kamp, kan gøre op med kapitalismen og alle dens rædsler.

Om os

Dette arkiv administreres af Socialistisk Standpunkt , der på Internettet er repræsenteret på www.marxist.dk . Socialistisk Standpunkt er en marxistisk tendens, der har som mål at samle alle, der ønsker at kæmpe for en socialistisk omdannelse af samfundet. Avisen og hjemmesiden (marxist.dk) er et organ for den marxistiske tendens i den danske arbejderbevægelse og udgives af en gruppe arbejdere og unge, der er aktive i bevægelsen og ønsker at forbinde de daglige krav og kampe imod forringelser og for forbedringer med kampen for et fuldstændigt brud med kapitalismen og opbyggelsen af et demokratisk socialistisk samfund. Socialistisk Standpunkt er tilknyttet den internationale marxistiske tendens, repræsenteret ved hjemmesiden www.marxist.com . Klik her for at læse mere om hvordan du kan gå med i Socialistisk Standpunkt.

Byg arkivet

Vi opfordrer alle, der sympatiserer med vores ideer om at række os en hånd i opbygningen af Internet-arkivet.

Førhen var adgangen til de marxistiske værker begrænset til et fåtal, men med Internettets udbredelse har alle let adgang til de marxistiske ideer. Førhen var "Marx/Engels: Udvalgte skrifter" den primære tilgang til marxismen. Disse var i to bind udgivet på DKP's forlag Tiden og i alt optrykt i 11.500 eksemplarer i fire forskellige udgaver. På www.marxists.org kan der i dag snildt være over 30.000 danske besøgende i løbet af bare en enkelt måned (se http://www.marxists.org/webstats/index.html ). Flertallet af arbejdere og unge i Danmark har i dag adgang til Internettet, og tallet er stigende. Samtidig forværres kapitalismens krise dag for dag, og et stadigt stigende antal unge og arbejdere ser sig om efter ideer, der kan skabe et bedre samfund. Disse facts viser det enorme potentiale for en hjemmeside som denne.

Du kan være med til at opbygge arkivet! Vi har digitaliseret så godt som alt, der er udgivet af Marx, Engels, Lenin og Trotskij på Dansk. Det store arbejde lægger i, at dette skal gennemlæses og holdes op med originaludgaven. Vi mangler hårdt flere aktivister, der er interesseret i at hjælpe os med dette. Du behøver ikke flere færdigheder end en almindelig gennemsnits PC-bruger. Er du i stand til at åbne og gemme filer, sende en e-mail og behersker du et tekstbehandlingsprogram behøver du ikke mere. Det vigtigste er din interesse i at udbygge arkiverne. Siden er under stadig opbygning og udbygning finder du fejl eller har du ønsker til sidens udvikling, vil vi gerne høre fra dig. Til det er der bl.a. oprettet en særlig funktion i slutningen af hver artikel, hvor du kan sende besked til os, hvis du synes, teksten indeholder for mange fejl. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du vil være os til hjælp på den ene eller anden måde: