Tilbage
Læren fra Spanien - Den sidste advarsel
Næste

Stalinismens kontrarevolutionær fortræffeligheder

Dette fører os lige til løsningen af gåden om, hvordan og hvorfor Spaniens Kommunistiske Parti, så ubetydeligt i antal og med et lederskab af så ringe kaliber, viste sig i stand til at samle alle tråde til magt i sine hænder, på trods af socialisternes og anarkisternes uforholdsmæssigt mere magtfulde organisationer. Den sædvanlige forklaring, at stalinisterne simpelthen byttede med sovjetiske våben for magt er alt for overfladisk. Til gengæld for udrustning modtog Moskva spansk guld. I overensstemmelse med de kapitalistiske markedslove omfatter dette det hele. Hvorledes sørgede Stalin da for at opnå magt i handelen?

Det almindelige svar er, at Sovjetregeringen, efter at have forhøjet sin autoritet i massernes øjne ved at levere militære forsyninger, som en betingelse for sit "samarbejde" krævede drastiske forholdsregler mod revolutionære og derved fjernede farlige modstandere fra sin vej. Alt dette er helt ubestrideligt; men det er kun én side af sagen og dertil kun den mindst vigtige.

Til trods for "autoriteten", som de sovjetiske ladninger skabte, forblev det spanske kommunistparti en lille minoritet og blev mødt med stadigt stigende had fra arbejdernes side. På den anden side, det var ikke tilstrækkeligt for Moskva at stille betingelser; Valencia måtte gå ind på dem. Dette er sagens kerne. Ikke alene Zamora, Companys og Negrin, men også Caballero, under sin forpligtelse som regeringschef, var mere eller mindre rede til at gå ind på Moskvas krav. Hvorfor? Fordi disse herrer selv ønskede at holde revolutionen inden for borgerlige grænser. Hverken socialisterne eller anarkisterne gjorde oprigtig modstand mod det stalinistiske program. De frygtede et brud med borgerskabet. De var dødsens ræd for ethvert revolutionært stormløb fra arbejderne.

Stalin var med sin udrustning og med sit kontrarevolutionære ultimatum en frelser for alle disse grupper. Han garanterede dem, det håbede de i hvert fald, militær sejr over Franco, og samtidig befriede han dem for ethvert ansvar for revolutionens forløb. De skyndte sig at gemme deres socialistiske og anarkistiske masker i skabet i håbet om at kunne gøre brug af dem igen, efter at Moskva havde genoprettet det borgerlige demokrati for dem. Som det endelige strøg til deres veltilpashed, kunne disse herrer for fremtiden retfærdiggøre deres forræderi over for arbejderne med nødvendigheden af en militær overenskomst med Stalin. Stalin på sin side retfærdiggjorde sin kontrarevolutionære politik med nødvendigheden af at opretholde en alliance med det republikanske borgerskab.

Kun ud fra dette bredere synspunkt kan vi få et klart billede af den engleblide tolerance, som disse forkæmpere for retfærdighed og frihed, Azaña, Negrin, Companys, Caballero, Garcia Oliver og andre viste over for GPU's forbrydelser. Hvis de ikke havde noget andet valg, som de påstår, var det på ingen måde, fordi de ikke havde andre midler til at betale for flyvemaskiner og tanks end med de revolutionæres hoveder og arbejdernes rettigheder; men fordi deres eget "rent demokratiske", dvs. anti-socialistiske, program ikke kunne realiseres ved nogen andre midler bortset fra terror. Når arbejderne og bønderne træder ind på vejen for deres revolution - når de bemægtiger sig fabrikker og godser, uddriver de gamle ejere, erobrer magten i provinserne - så har den borgerlige kontrarevolution - demokratisk, fascistisk eller stalinistisk i samme grad - ingen midler at magte denne bevægelse med, undtagen med blodig tvang suppleret med løgn og bedrag. Den stalinistiske klikes overlegenhed på dette felt bestod i dens evne til øjeblikkeligt at anvende fremgangsmåder, som overskred Azañas, Companys' og Negrins og deres venstre-allieredes formåen.


Tilbage
Læren fra Spanien - Den sidste advarsel
Næste

Leon Trotskij Internet arkiv

Fejlmelding
Oversigt over marxistiske klassikere