Tilbage
Læren fra Spanien - Den sidste advarsel
Næste

POUM's rolle

Protokollen over POUM er ikke meget bedre. Med hensyn til teorien forsøgte den ganske vist at basere sig på formlen om den permanente revolution (på denne grund kaldte stalinisterne POUM-isterne for trotskister). Men for revolutionen er teoretiske bekendelser ikke tilfredsstillende. I stedet for at mobilisere masserne mod de reformistiske ledere, iberegnet anarkisterne, prøvede POUM at overbevise disse herrer om socialismens fortræffeligheder frem for kapitalismen. Denne stemmegaffel slog tonen an for alle artikler og taler af POUM-lederne. For ikke at få vrøvl med anarkist-lederne dannede de ikke deres egen celle inden for CNT og drev generelt set ingen form for virksomhed der. For at undgå skarpe konflikter udførte de ikke revolutionært arbejde i den republikanske hær. De dannede i stedet "deres egen" milits, som bevogtede "deres egne" institutioner eller besatte "deres eget" afsnit af fronten.

Ved at isolere den revolutionære avantgarde fra klassen, gjorde POUM avantgarden impotent og lod klassen være uden lederskab. Politisk forblev POUM helt igennem tættere knyttet til Folkefronten, for hvis venstrefløj den ydede dækning, end til bolsjevismen. Når POUM ikke desto mindre blev offer for blodig og primitiv undertrykkelse, skyldtes det Folkefrontens fiasko med at opfylde sin mission, nemlig at kvæle den socialistiske revolution - undtagen ved bid for bid at afhugge sin egen venstre flanke.

I modsætning til dens egne hensigter viste POUM sig i den endelige analyse som den væsentligste forhindring på vejen mod dannelsen af et revolutionært parti. Fjerde Internationales platoniske eller diplomatiske tilhængere, så som Sneevliet, lederen af Hollands Revolutionære Socialistiske Arbejderparti, som demonstrativt støttede POUM i dens halve foranstaltninger, dens ubeslutsomhed og undvigelser, kort sagt i dens centrisme, påtog sig selv det største ansvar. Revolution afskyr centrisme. Revolution udstiller og tilintetgør centrisme. I forbifarten bringer revolutionen venner og forsvarere af centrismen i miskredit. Det er en af de vigtigste lærer af den spanske revolution.


Tilbage
Læren fra Spanien - Den sidste advarsel
Næste

Leon Trotskij Internet arkiv

Fejlmelding
Oversigt over marxistiske klassikere