Til kritikken af den politiske økonomi

Beskrivelse kommer senere

Udgivet første gang: Marx' skrift "Til kritikken af den politiske økonomi", Berlin 1859.
Oversættelse: Ukendt. Efter teksten i udgaven af 1859.
På dansk: Marx-Engels: Udvalgte skrifter, Forlaget Tiden, Kbh. 1973, bind I, side 354-358. Samt i Karl Marx: Skrifter i udvalg. Indledning fra Grundrids, s. 11-16, Rhodos, København 1974.
Online version: Jørn Andersen for Marxisme Online, jan. 1999.


Forord


Noter

[1]: