Tilbage
Kritik af Gotha-programmet
Næste

Bilag: Det socialdemokratiske arbejderpartis program (Vedtaget i Eisenach 1869)

I. Det socialdemokratiske arbejderparti tilstræber oprettelsen af den frie folkestat.

II. Ethvert medlem af det socialdemokratiske arbejderparti er forpligtet til af alle kræfter at gå ind for følgende grundsætninger:

 1. De nuværende politiske og sociale tilstande er i allerhøjeste grad uretfærdige og skal derfor bekæmpes med den største energi.
 2. Kampen for de arbejdende klassers befrielse er ikke en kamp for klasseprivilegier og forrettigheder, men for samme rettigheder og samme pligter og for afskaffelse af ethvert klasseherredømme.
 3. Arbejderens økonomiske afhængighed af kapitalisten danner grundlaget for trældom i enhver form, og derfor tilstræber det socialdemokratiske arbejderparti det fulde arbejdsudbytte til enhver arbejder gennem afskaffelse af den nuværende produktionsmåde (lønsystemet) og indførelse af kooperativt arbejde.
 4. Den politiske frihed er den uundværlige forudsætning for de arbejdende klassers økonomiske befrielse. Det sociale spørgsmål kan følgelig ikke adskilles fra det politiske, det enes løsning er betinget af det andet og mulig i den demokratiske stat.
 5. I betragtning af, at arbejderklassens politiske og økonomiske befrielse kun er mulig, når den fører sin kamp i fællesskab og enhed, giver det socialdemokrati parti sig en enig organisation, som tillige gør det muligt for hver enkelt at gøre sin indflydelse gældende til gavn for helheden.
 6. I betragtning af, at arbejdernes befrielse hverken er en lokal eller en national, men en social opgave, som omfatter alle lande, hvor der findes et moderne samfund, betragter det socialdemokratiske arbejderparti sig – så vidt foreningslovgivningen tillader – som gren af den Internationale Arbejderassociation, hvis bestræbelser den tilslutter sig.

III. I det socialdemokratiske arbejderpartis agitation skal fremføres som de nærmeste krav:

 1. Tildelingen af almen, lige, direkte og hemmelig valgret til alle mænd over 20 år ved valg til parlament, landdag i enkeltstaterne, repræsentationer i provinser og kommuner og alle øvrige repræsentationer. De valgte repræsentanter bør tildeles tilstrækkelige diæter.
 2. Indførelse af direkte lovgivning (dvs. ret til at foreslå og forkaste) ved folket.
 3. Ophævelse af alle privilegier, der skyldes stand, besiddelse, fødsel og trosbekendelse.
 4. Oprettelse af et folkeværn i stedet for den stående hær.
 5. Adskillelse mellem kirke og stat og adskillelse af skolen fra kirken.
 6. Obligatorisk undervisning i folkeskolen og gratis undervisning i alle offentlige undervisningsinstitutioner.
 7. Domstolenes uafhængighed, indførelse af nævninge- og arbejdsdomstole, indførelse af offentlig og mundtlig retsprocedure og vederlagsfri retspleje.
 8. Afskaffelse af alle presse-, forenings- og koalitionslove; indførelse af normalarbejdsdagen, begrænsning af kvinders og forbud mod børns arbejde.
 9. Afskaffelse af alle indirekte skatter og indførelse af en eneste direkte progressiv indkomstskat og arveskat.
 10. Statslig støtte til kooperativer og statskredit til frie produktionskooperativer med demokratiske garantier.


Tilbage
Kritik af Gotha-programmet
Næste

Karl Marx Internet arkiv

Fejlmelding
Oversigt over marxistiske klassikere