Tilbage
Louis Bonapartes Attende Brumaire

VII. Sammenfatning


Noter

[1]: I Cevennerne, en bjergegn i Frankrig, udbrød der i begyndelsen af det 18. århundrede en stor opstand af protestantiske bønder (de såkaldte camisards) under parolen »Ingen skatter mere«, »Trosfrihed«. Oprørerne bemægtigede sig de feudale slotte og fortsatte som partisanafdelinger i bjergene deres kamp i næsten tre år. Vendee, et departement i Frankrig, var kontrarevolutionens arnested under den borgerlige franske revolution i slutningen af det 18. århundrede. I sin kamp mod det revolutionære Frankrig benyttede kontrarevolutionen sig af den derboende, efterblevne bondebefolkning, som var under stærk indflydelse af den katolske gejstlighed. - Red.

[2]: I udgaven af 1852 slutter dette afsnit med følgende linier, som Marx udelod i 1869: »Ødelæggelsen af statsmaskineriet vil ikke bringe centraliseringen i fare. Bureaukratiet er kun den lave og brutale form for en centralisering, som endnu er befængt med sin modsætning, feudalismen. Når bonden mister troen på den napoleonske restauration, bryder han med troen på sit småbrug, hele den statsbygning synker sammen, som er opbygget på dette småbrug, og den proletariske revolution får det kor, uden hvilket dens solosang i alle bondenationer vil blive dets svanesang.« - Red.

[3]: Vol betyder både flugt og tyveri. (Note af Marx).

[4]: I sin roman »Kusine Bette« giver Balzac i Crevel et billede af den bundfordærvede parisiske filister. Hans model var dr. Veron, der ejede »Constitutionnel«. (Note af Marx).

[5]: Ordene er madame Girardins. (Note af Marx).

[6]: En relikvie, som den reaktionære katolske gejstlighed i 1844 udstillede i Trier. - Red.


Tilbage
Louis Bonapartes Attende Brumaire

Karl Marx Internet arkiv

Fejlmelding
Oversigt over marxistiske klassikere