Tilbage
Imperialismen som kapitalismens højeste stadium
Næste

III. Finanskapital og finansoligarki


Noter

[1]: Hilferding, R.: Finanskapitalen (s. 361).

[2]: Liefmann, R., anf. værk (s. 476).

[3]: Heymann, Hans Gideon: Die gemischten Werke in deutschen Gross­eisengewerbe (Stuttgart, 1904, s. 268-269).

[4]: Liefmann: Beteiligungsgesellschaften ... (s. 258 i 1. udgave).

[5]: Schulze-Gaevernitz i Grundriss der Socialökonomik (V, 2, s. 110).

[6]: Lenin har her G.V. Plekhanov i tankerne. Plekhanovs udtalelser om imperialismen findes i hans artikelsamling Om Krigen, der blev udgivet i Petrograd under 1. verdenskrig.

[7]: Eschwege, L.: Tochtergesellschaften (i Die Bank, 1914, I, s. 545).

[8]: Heinig, Kurt: Der Weg des Elektrotrusts (i Neue Zeit, 1912, 30. årg., 2, s. 484).

[9]: Agahd, E.: Grossbanken und Weltmarkt. Die wirtschaftliche und po­litische Bedeutung der Grossbanken im Weltmarkt unter Berüchsichtig­ung ihres Einflusses auf Ruslands Volkswirtschaft und die deutsch-russischen Beziehungen, (Berlin, 1914).

[10]: Lysis: Contre l'oligarchie financière en France (5. udg., Paris, 1908, s.11, 12, 26, 39, 40 og 48).

[11]: Die Bank (1913, nr. 7, s. 630).

[12]: Stillich, anf. værk (s. 143) og Sombart, Werner: Die deutsche Volks­wirtschaft im 19. Jahrhundert (2. opl., 1909, s. 526, bilag 8).

[13]: Finanskapitalen (s. 172).

[14]: Stillich, anf. værk (s. 138) og Liefmann (s. 51).

[15]: Eschwege, L.: Der Sumpf (i Die Bank, 1913, s. 952) og sammesteds (1912, 1, s.223 ff).

[16]: Verkehrstrust (Die Bank, 1914, 1, s. 89).

[17]: Den franske Panama-skandale – et udtryk, der opstod i 1892-1893 i forbindelse med afsløring af embedsmisbrug og bestikkelighed i groft omfang hos embedsmænd, politikere og aviser, der havde ladet sig bestikke af det franske selskab, der stod for opførelsen af Panamakanalen.

[18]: Der Zug zur Bank (i Die Bank, 1909, 1, s. 79).

[19]: Samme sted (1909, 1, s. 301).

[20]: Samme sted (1911, 2, s. 825; 1913, 2, s. 962).

[21]: Agahd (s. 202).

[22]: Bulletin de l'institut international de statistique, (t. 19, bog 2, La Ha­ye, 1912). Tallene fra småstaterne er beregnet omtrentligt, nemlig efter tallene fra 1902 forøget med 20%.


Tilbage
Imperialismen som kapitalismens højeste stadium
Næste

Vladimir Ilich Lenin Internet arkiv

Fejlmelding
Oversigt over marxistiske klassikere