Tilbage
Løn, pris og profit
Næste

Profit fremkommer, når en vare sælges til sin værdi

Lad os antage, at en times gennemsnitsarbejde repræsenterer en værdi af 6 pence, eller 12 timers gennemsnitarbejde en værdi af 6 sh. Lad os endvidere antage, at værdien af arbejdet beløber sig til 3 h. eller produktet af 6 arbejdstimer. Hvis der så i det råmateriale, de maskiner o.s.v., der er brugt til en bestemt vare, er repræsenteret 24 timers gennemsnitsarbejde, vil deres værdi beløbe sig til 12 h. Når så desuden de arbejdere, der er beskæftigede af kapitalisten, føjer 12 arbejdstimer til disse produktionsmidler, så vil disse tolv timer være indeholdt i en øget værdi på 6 h. Produktets s timledeværd i vil da være udtrykt i 36 timers legemliggjort arbejde lig med 18 sh. Men da arbejdets værdi eller den løn, som arbejderen har fået, kun udgør 3 h., vil der ikke af kapitalisten blive betalt nogen modværdi for det 6 timers merarbejde, som arbejderen har ydet, og som er repræsenteret i varens værdi. Idet kapitalisten sælger denne vare til sin værdi, 18 h., vil han derfor opnå en værdi af 3 h., som han ikke har betalt nogen modværdi for. Disse 3 sh. vil udgøre merværdi eller profit, som han har stukket i lommen. Kapitalisten vil altså have opnået sin profit på 3 h., ikke ved at sælge sin vare til en pris, der overstiger dens værdi, men ved at sælge den til dens virkelige værdi:

En vares værdi bestemmes af den samlede mængde arbejde, søm den indeholder. Men en del af denne arbejdsmængde udgør en værdi, som der er betalt en modværdi for i form af løn, en anden del er udtrykt i den værdi, som der ikke er betalt nogen modværdi for. En del af det i varen nedlagte arbejde er betalt arbejde de, en anden del er ubetalt arbejde. Når kapitalisten derfor sælger varen til dens værdi, d.v.s. den samlede mængde arbejde, som er krystalliseret i den, så må han nødvendigvis sælge den med profit. Han sælger ikke blot, hvad der har kostet ham en modværdi, men lian sælger også, hvad der ikke har kostet, ham noget, skønt det har kostet hans arbejders arbejde. Varens fremstillingsomkostninger for kapitalisters og det, den virkelig har kostet, er to forskellige ting.. Jeg gentager derfor, at der skabes normal- og gennemsnitsprofit, når varerne sælges ikke over, men til deres sande værdi.


Tilbage
Løn, pris og profit
Næste

Karl Marx Internet arkiv

Fejlmelding
Oversigt over marxistiske klassikere