Indledning til bidrag til kritik af den politiske øknomi

Beskrivelse kommer senere

Udgivet første gang: Skrevet mellem den 23. august 1857 og medio september samme år; Saml. s. 5-31 i Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf), Berlin (DDR) 1953 og s. 15-45 i Marx Engels Werke bd. 42, Berlin (DDR) 1983.
Oversættelse: Kjeld Schmidt (med enkelte tilføjelse fra 1983-udgaven).
På dansk: "Indledning" til Grundrids. (Rhodos 1970, s. 21-55)
Online version: WJ, 2007.


Produktion, konsumtion, distribution, udveksling (cirkulation)


Noter

[1]: