af Leon Trotskij

Hvad er fascisme – og hvordan kan den bekæmpes (Artikelsamling)    

Leon Trotskij, den russiske revolutionsleder, så fascismen vokse frem i 1930'erne. Med blændende klarhed forstod han den trussel, som bankede på døren i Europa. Hans advarsler og analyser, hans appel om en arbejderfront mod fascismen og hans bidende kritik af de stalinistiske og socialdemokratiske lederes svigten indtager en fremtrædende plads i hans forfatterskab, hvoraf kun et lille uddrag af de vigtigste artikler er medtaget i denne bog.

De første fem artikler er skrevet ud fra kampen mod nazismen i Tyskland; de sidste to ud fra kampene i Frankrig 1934, hvor fascisterne bl.a. mobiliserede til en storm mod parlamentet – som imidlertid blev slået tilbage af parisiske arbejdere.

Oversættelse: Fra engelsk efter Fascism – What it is and how to fight it af Vagn Rasmussen, Jens Riis Bojsen og Åge Skovrind.
På dansk: Socialistisk Arbejderforlag 1993.
Online version: Jørn Andersen for Marxisme Online, 1996.

Tilbage til Leon Trotskij-arkivet


Indhold: