af Leon Trotskij

Den kapitalistiske udviklingskurve    

Mange har hævdet at marxister ønsker en så dyb krise som muligt. Dette er ikke korrekt. I denne artikel forklarer Trotskij forholdet mellem de generelle opsvings- og nedgangsperioder og så de evige økonomiske cyklusser.

Udgivet første gang: Skrevet af Trotskij 21. juni 1923 og bragt med undertitlen "et brev til redaktørerne i stedet for den lovede artikel" i Vestnik Sotsialistisjeskoj Akademij, bog 4, april-juli 1923
Oversættelse: Bertel Nygaard fra Problems of Everyday Life (New York 1973), s. 273-280.
På dansk: Så vidt vides ikke trykt.
Online version: Jørn Andersen for Marxisme Online

Tilbage til Leon Trotskij-arkivet


Indhold: