Kvindekamp

Engels forklarer i ”Familien, privatejendommen og Statens oprindelse”, hvordan kvindeundertrykkelsen opstod med klassesamfundets opståen. Kvindeundertrykkelse er altså ikke en ”naturlig” ting, men er historisk opstået, og kan derfor også bekæmpes og overvindes. Gennem tiden har kvindekampen antaget forskellige former – både borgerlige, småborgerlige og revolutionære.

Marxister har altid kæmpet for kvindens frigørelse, men har samtidig påpeget, at eftersom kvindeundertrykkelsen hænger sammen med klassesamfundet, kan kampen for kvindens frigørelse ikke adskilles fra klassekampen.

I dag er der stadig masser af grund til at kæmpe for kvindens frigørelse – et godt eksempel er, at kvinderne i Danmark stadig i gennemsnit tjener 15% mindre end mændene. Kapitalismen tjener på at arbejderklassen splittes op internt - ved at give kvinder eksempelvis lavere løn, kan de presse lønningerne for alle arbejdere. Kvindekampen er altså langt fra noget, der kun berører kvinderne selv – kvindekampen er et anliggende for alle bevidste klassekæmpere. Den endelige frigørelse af kvinderne kan kun opnås gennem socialismen.

I dette arkiv vil du kunne finde en række tekster, der forklarer kvindekampen ud fra et klasseperspektiv, samt en kritik af den borgerlige og småborgerlige tilgang til klassekampen.

Arkivet er stadig under opbygning…

Værker: