Stalinisme

Stalinisme - eller proletarisk bonapartisme (som er en betegnelse der relaterer til Napoleon Bonaparte), er en betegnelse som revolutionærer marxister bruger om en bestemt strømning i arbejderbevægelsen, men også om en bestemt styreform. Historisk relaterer begrebet stalinisme naturligvis til Josef Stalin som fra midten af 20'erne formåede at vinde magtkampene inde i Ruslands Kommunistiske Parti og i hele det sovjetiske statsapparat og senerehen i den kommunistiske (tredje) internationale. Stalinisme karakteriseredes som ideologi, først og fremmest af ideen om at det var muligt at opbygge "socialisme i ét land", hvilket var i komplet strid med bolsjevikkernes oprindelige program og især med Lenin og Trotskijs ideer.

Stalinismen blev senere udviklet med "teorier" som bl.a. to-stadie-teorien, socialfascisme-teorien, folkefrontstaktikken, m.v. Det der var kendetegnet for disse teorier var at de var designet til at varetage bureaukratiets interreser.

Og her kommer vi nemlig til den anden kerne i dette spørgsmål. Stalinisme-udtrykket dækker nemlig ikke kun over et sæt ideer som står i modsætning til marxismen - det dækker også over en bestemt styreform, navnligt den der var fremherskende i Sovjetunionen fra slutningen af tyverne og indtil USSR's sammenbrud og som også i mere eller mindre grad dominerede lande som Kina, Østeuropa, Cuba, mfl.

Denne styreform opstod på baggrund af at revolutionen blev isoleret i et tilbagestående land (Sovjetunionen) med et lavt niveau af teknologi og uddannelse og en arbejderklasse der var udmattet og udpint efter flere år med borgerkrig. Dette var de materielle forudsætninger for et priviligeret bureaukrati som hævede sig over og distancerede sig fra arbejderklassen.

Med andre ord førte stalinismen til at arbejderstaten degenererede - men den forblev dog en arbejderstat pga. den nationaliserede og planlagte økonomi. De revolutionære marxister mente at der måtte en politisk revolution til for at fjerne denne bureaukratiske klike og genindføre arbejderdemokratiet. For en mere detaljeret analyse af stalinismens fremkomst, se Trotskij's Revolutionen Forrådt.

Links (Skal laves link-celle)
: http://www.marxist.dk/vis.php?id=91
http://www.marxist.dk/vis.php?id=93
http://www.marxist.dk/vis.php?id=94
http://www.marxist.dk/vis.php?id=31
http://www.marxist.dk/vis.php?id=4256
http://www.marxist.dk/vis.php?id=90

Engelske artikler:
http://www.marxist.com/russiabook/part2.html
http://www.marxist.com/History/stalin_death1.html

Værker:

1922-23

Vladimir Ilich LeninBrev Til Kongressen (Testamentet)   ]

1936

Leon TrotskijRevolutionen forrådt   ]

27. August, 1937

Leon TrotskijStalinisme og bolsjevisme   ]