Printervenlig udgave

Der er stor forskel på hvordan mennesker bedst kan lide at læse. Derfor har vi valgt at give vore læsere muligheden for selv at vælge en skrifttype, skriftstørelse, linieafstand og mulighed for større eller mindre margin. Har du ønsker om andre indstillingsmuligheder bedes du kontakte os.

Du har valgt at udskrive: Fra Novemberrevolutionen til Brest-Litovsk-freden

Hvilke kapitler skal printes:

Forord

  

Den småborgerlige intelligens i revolutionen

  

Krigsspørgsmålet

  

Kampen mod Bolschevikerne

  

18. Juni-Offensiven

  

Julidagene

  

Efter julidagene

  

Kornilows oprør

  

Kampen inden for sovjetterne

  

Den demokratiske konference

  

Vanskeligheder ved og bag fronten

  

Den uundgåelige kamp om regeringsmyndigheden

  

Kampen for sovjetkongressen

  

Den af Petrograds garnison foranledigede konflikt

  

Den demokratiske sovjet og "Forparlamentet"

  

De socialrevolutionære og mensjevikkerne

  

Udtrædelse af forparlamentet. Frontens røst

  

Militærrevolutionskomiteens kommissærer

  

Floden stiger

  

"Petrograder-sovjettens dag"

  

Erobringen af de vaklende afdelinger

  

Oprørets begyndelse

  

Den afgørende dag

  

Dannelsen af folkekommissærernes sovjet

  

Det nye regimes første dage

  

Fændrikoprøret den 29. oktober (11. nov.)

  

Kerenskijs march mod Petrograd

  

Det kerenskijske eventyrs sammenbrud

  

Indre gnidninger

  

Den konstituerende forsamlings skæbne

  

Demokratiske principper og proletariatets diktatur

  

Fredsforhandlingerne

  

Folkekommissærens tale

  

Den anden krig og underskrivningen af fredstraktaten

  

Efterskrift

  
 

Skrifttype:

 
 

Skriftstørelse:

 
 

Linieafstand:

 
 

Side-Margin:

 

Medtag noter: