Printervenlig udgave

Der er stor forskel på hvordan mennesker bedst kan lide at læse. Derfor har vi valgt at give vore læsere muligheden for selv at vælge en skrifttype, skriftstørelse, linieafstand og mulighed for større eller mindre margin. Har du ønsker om andre indstillingsmuligheder bedes du kontakte os.

Du har valgt at udskrive: Kapitalen

Hvilke kapitler skal printes:

Karl Marx: Forord til første oplag af første bind af »Kapitalen«

  

Af Efterskriften til andet oplag af første bind af »Kapitalen«

  

Den kapitalistiske akkumulations historiske tendens (Uddrag af 24. kapitel af »Kapitalen«s første bind)

  

Varen

  

Udvekslingsprocessen

  

Pengene eller varecirkulationen

  

Den almene formel for kapitalen

  

Modsigelser i den almene formel

  

Forvandling af penge til kapital

  

Køb og salg af arbejdskraft

  

Arbejdsprocessen og værdiøgningsprocessen

  

Konstant kapital og variabel kapital

  

Merværdiraten

  

Merværdiraten og merværdimængden

  

Arbejdsdagen

  

Begrebet den relative merværdi

  

Kooperation

  

Arbejdsdeling og manufaktur

  

Maskiner og storindustri

  

Absolut og relativ merværdi

  

Ændringer i størrelsen af prisen på arbejdskraft og merværdi

  

Forskellige formler for merværdiraten

  

Forvandling af arbejdskraftens værdi resp. pris til arbejdsløn

  

Timelønnen

  

Akkordløn og stykbetaling

  

Nationale forskelle i arbejdstiden

  

Simpel reproduktion

  

Forvandling af merværdi til kapital

  

Den generelle lov for den kapitalistiske akkumulation

  

Den såkaldte oprindelige akkumulation

  

Den moderne koloniseringsteori

  
 

Skrifttype:

 
 

Skriftstørelse:

 
 

Linieafstand:

 
 

Side-Margin:

 

Medtag noter: