Om Junius-brochuren

Beskrivelse kommer senere.

Udgivet første gang: Trykt oktober 1916 år i Sbornik Sotsial-Demokrata, der blev udgivet af avisen Sotsial-Demokrat.
Oversættelse: Ukendt.
På dansk: Lenin: Udvalgte Værker, bind 6, s. 183-97, Forlaget Tiden, København 1981.
Online Version: Jørn Andersen for Marxisme Online, 2000.


Om Junius-brochuren


Noter

[1]: Socialdemokratiets Krise – skrevet af Rosa Luxemburg i marts-april 1915 i kvindefængslet i Berlin og udgivet under pseudonymet Junius. Rosa Luxemburg var dømt til et års fængsel for at tale på et offentligt møde. Brochuren blev skrevet illegalt. Ved affattelsen Var Leo Jogisches (Tyszka) hende behjælpelig. – S.183. Note af udgiveren

[2]: I.S.K. (Internationale Socialistiske Kommission) – eksekutivorgan for Zimmerwaldbevægelsen, nedsat på den første internationale socialistiske konference, der blev afholdt i Zimmerwald 5.-8. september 1915.

I.S.K. udsendte en bulletin Internationale Sozialistische Kommission zu Bern. Bulletinen udkom på tysk; fransk og engelsk fra september 1915 til januar 1917. Der udkom i alt 6 numre. – S.183. Note af udgiveren

[3]: Gruppen Internationale – revolutionær organisation bestående af tyske venstre-socialdemokrater. Gruppen blev dannet af Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, Clara Zetkin m.fl. I april 1915 startede Rosa Luxemburg og Franz Mehring tidsskriftet Die Internationale, der blev samlingsmærke for hovedgruppen af venstre-socialdemokrater i Tyskland. På en konference af Tysklands venstre-socialdemokrater i januar 1916 tog gruppen organisatorisk form og kaldte sig gruppen Internationale. Som grundlag for konferencens drøftelser vedtoges de såkaldte "Leitsätze" ("Grundsætninger") der var udarbejdet af Rosa Luxemburg med bistand fra Karl Liebknecht, Franz Mehring og Clara Zetkin.

I november 1918 under revolutionen i Tyskland tog gruppen formelt navneforandring til Spartakus-Forbundet. På en stiftende kongres 30. december 1918 – 1. januar 1919 grundlagde spartakisterne Tysklands Kommunistiske Parti. – S.183. Note af udgiveren

[4]: Se V. I. Lenin: Udvalgte Værker, Bind 6 første artikel Krigen Og Det Russiske Socialdemokrati. – S.184. Note af udgiveren

[5]: Bernresolutionerne – se Lenin: Samlede Værker, bd. 26, s. 161 ff. 5. udg., russ. – S.184. Note af udgiveren

[6]: Vorwärts (Fremad) – dagblad, det tyske socialdemokratis centrale organ. Udkom i Berlin fra 1891 som en fortsættelse af Berliner Volksblatt, der var udkommet siden 1884. Under 1. verdenskrig forfægtede Vorwärts socialchauvinistiske synspunkter. Efter oktoberrevolutionen førte bladet antisovjetisk propaganda. Bladet udkom til 1933. – S.185.

[7]: Bremer Bürgerzeitung – socialdemokratisk dagblad, der udkom i Bremen fra 1890-1919. Bladet var før 1916 under indflydelse af venstresocialdemokraterne i Bremen, gik derefter over til socialchauvinisterne. – S.185. Note af udgiveren

[8]: Volksfreund – socialdemokratisk dagblad, grundlagt 1871 i Braunschweig. I årene 1914-1915 var det reelt organ for de tyske venstre-socialdemokrater, men gik 1916 over til Kautsky-tilhængerne. – S.185. Note af udgiveren

[9]: Tysklands Internationale Socialister (Internationale Sozialisten Deutschlands, ISD) – gruppe af tyske venstre-socialdemokrater, der under den imperialistiske verdenskrig samlede sig om tidsskriftet Lichtstrahlen (Lysstråler), der udkom i Berlin fra 1913 til 1921. ISD gik åbent imod krigen og opportunismen. Gruppen tilsluttede sig Zimmerwaldbevægelsen, men havde ingen stærke forbindelser til masserne og faldt snart fra hinanden. – S.185. Note af udgiveren

[10]: Neue Zeit (Ny Tid) – det tyske socialdemokratis teoretiske tidsskrift. Udkom i Stuttgart fra 1883 til 1923. Tidsskriftet indtog en centristisk holdning under den imperialistiske verdenskrig og støttede reelt socialchauvinisterne. – S.185. Note af udgiveren

[11]: Se Karl Marx/Friedrich Engels: Udvalgte Skrifter, bd. I, s. 538. Forlaget Tiden, København 1976. – S.192. Note af udgiveren.

[12]: "Prisyv-folkene" – Tilhængere af gruppen Prisyv, der var dannet af mensjevikker og de socialrevolutionære i september 1915. Gruppen indtog en ekstrem socialchauvinistisk holdning Udgav bladet Prisyv, hvori bl.a. Plekhanov indtog en ledende position. – S. 194. Note af udgiveren.

[13]: Se Lenin: Samlede Værker, bd. 26, s. 164, 5. udg. russ. – S.195. Note af udgiveren.

[14]: Den samme fejl begår Junius i en af sine udredninger af temaet: hvad er det bedste, sejr eller nederlag? Han dragel den slutning, at begge dele er lige slet (ødelæggelse, øgede rustninger osv. ). Det er ikke det revolutionære proletariats standpunkt, men den pacifistiske småborgers. Hvis man taler om proletariatets "revolutionære intervention" – men derom taler Junius og gruppen Internationales teser, desværre, for almindeligt – så må spørgsmålet ubetinget stilles ud fra et andet standpunkt. 1. Er en "revolutionær intervention" mulig uden fare for et nederlag? 2. Er det muligt at angribe ens eget lands bourgeoisi og regering uden at mane den samme fare frem? 3. Har vi ikke altid sagt, og har den historiske erfaring fra de reaktionære krige ikke vist, at nederlag letter den revolutionære klassen værk? Note af Lenin.


Om Junius-brochuren

Vladimir Ilich Lenin Internet arkiv

Fejlmelding
Oversigt over marxistiske klassikere