Til Ruslands borgere

Beskrivelse kommer senere.

Udgivet første gang: Rabotjij i Soldat nr. 8, 25. oktober (7. november) 1917.
Oversættelse: Til dansk af Anne Marie Karlsson fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, 5. udgave, Moskva 1969.
På dansk: Lenin: Udvalgte Værker, bind 8, s. 172, Forlaget Tiden, København 1983.
Online Version: Jørn Andersen for Marxisme Online, 2000.


Til Ruslands borgere

[Til Ruslands Borgere [1] ]

Den provisoriske regering er afsat. Statsmagten er overgået til organet for Petrograds arbejder- og soldatersovjet – Den militære Revolutionskomite, som står i spidsen for Petrograds proletariat og garnison.

Det, som folket har kæmpet for: øjeblikkeligt forslag om en demokratisk fred, ophævelse af godsejernes ejendomsret til jorden, arbejderkontrol med produktionen, oprettelse af en sovjetregering – det er nu nået.

Leve arbejdernes, soldaternes og bøndernes revolution!

Den militære Revolutionskomite ved Petrograds arbejder- og soldatersovjet

Den 25. oktober 1917, kl. 10 formiddag


Noter

[1]: