Til de kvindelige arbejdere

Beskrivelse kommer senere.

Udgivet første gang: Trykt første gang i Pravda nr. 40, 22. Februar 1920.
Oversættelse: Ukendt
På dansk: V. I Lenin: Om kvindens frigørelse. Taler og artikler, s. 97-98, Sputnik København/Progres Moskva, 1980.
Online Version: Jørn Andersen for Marxisme Online, 1998.


Til de kvindelige arbejdere

Kammerater! Valget til Moskvas sovjet viser en styrkelse af kommunisternes parti blandt arbejderklassen.

Det er nødvendigt, at de kvindelige arbejdere tager større del i valget. Sovjetmagten har som den første og eneste statsmagt i verden fuldstændig afskaffet alle gamle, borgerlige, gemene love, der satte kvinden i en ikke-ligeberettiget stilling i forhold til manden og gav manden privilegier f. eks. i ægteskabet eller i forholdet til børnene. Som den første og eneste i verden, som det arbejdende folks magt har sovjetmagten afskaffet alle de fordele, der var forbundet med ejendom, og som er bevaret i familieretten til mandens gunst, i alle, selv de mest demokratiske borgerlige stater.

Hvor der findes godsejere, kapitalister og købmænd, dér kan der ikke være lighed mellem mand og kvinde, ikke engang ifølge loven.

Hvor der ikke findes godsejere, kapitalister og købmænd, hvor de arbejdendes magt bygger et nyt liv uden disse udbyttere, dér er der lighed mellem mand og kvinde ifølge loven.

Men det er ikke nok.

Lighed ifølge loven er endnu ikke lighed i livet.

Vi må sikre, at den kvindelige arbejder opnår lighed med den mandlige arbejder ikke kun ifølge loven, men også i livet. Derfor er det nødvendigt, at de kvindelige arbejdere tager større og større del i ledelsen af samfundets virksomheder og i ledelsen af staten.

Ved at deltage i ledelsen vil kvinderne hurtigt lære, og de vil indhente mændene.

Vælg flere kvindelige arbejdere til sovjetten, såvel kommunister som partiløse. Lad hende være partiløs, bare det er en ærlig arbejderkvinde, der formår at udføre sit arbejde fornuftigt og samvittighedsfuldt - vælg hende til Moskvas sovjet!

Flere kvindelige arbejdere i Moskvas sovjet! Lad Moskvas proletariat vise, at det er rede til at gøre alt og gør alt for at føre kampen til sejr, for at bekæmpe den gamle ulighed, den gamle, borgerlige fornedrelse af kvinden!

Proletariatet kan ikke opnå fuld frihed uden at erobre fuld frihed for kvinderne.

N. Lenin
21. februar 1920


Til de kvindelige arbejdere

Vladimir Ilich Lenin Internet arkiv

Fejlmelding
Oversigt over marxistiske klassikere