Det britiske herredømme i Indien

Beskrivelse kommer senere

Udgivet første gang: I »The New York Daily Tribune« den 25. juni 1853.
Oversættelse:: Ukendt. Gengivet efer bladets tekst.
På dansk:: Marx-Engels: Udvalgte skrifter, Forlaget Tiden, Kbh. 1973, bind I, side 337-343.
Online version: Jeppe Druedahl for Socialistisk Standpunkt, december 2004.


Det britiske herredømme i Indien


Noter

[1]: Lingam religionen: dyrkelsen af guddommen Siva; særlig udbredt blandt den sydindiske sekt Lingayat. - Red.

[2]: Juggernaut: en af afbildningerne af guden Vishnu, hvis tempel lå i Puri, i den østlige del af Indien. - Red.

[3]: Heptarkiet (»de syv regeringer«): engelsk historieskrivnings vedtagne be¬tegnelse for de syv sachsiske kongedømmer (6.-8. århundrede). Marx anvender her som analogi dette udtryk for at betegne den feudale opstykning af Deccan før det blev erobret af muhamedanerne. - Red.

[4]: British East India Company dannedes i 1600 for at drive monopolhandel på Indien. Dækket af kompagniets »foretagender« erobrede de engelske kapitalister landet og regerede det i årtier. Efter det indiske oprør i 1857 blev kompagniet opløst og den britiske regering begyndte at regere Indien direkte. - Red.

[5]: Salsettetemplet: et huletempel på Salsetteøen i Bombay præsidentskabet. Det rummer et enormt antal stenfigurer. - Red.

[6]: Laissez-faire og laissez-aller: »handlingsfrihed«, et motto, der forkyndtes af liberale borgerlige økonomer, som forlangte frihandel og ikke-indblanding fra statens side i økonomiske forhold. - Red.

[7]: Fra Goethes Westostlicher Diwan. An Suleika. - Red.


Det britiske herredømme i Indien

Karl Marx Internet arkiv

Fejlmelding
Oversigt over marxistiske klassikere