Emnearkiv

ADVARSEL: Emnearkiverne er endnu kun knapt på begyndelsesstadiet. Derfor vil de fleste endnu ikke indeholde andet end nogle enkelte links til tekster andre steder på denne side. På længere sigt er det meningen at udvide arkiverne med introducerende forklaringer, linkssamlinger, billeder mm. Har du nogle ideer er du meget velkommen til at kontakte os.


Arbejderbevægelsens historie (DK)

Tekster om den danske arbejderbevægelses historie fra før Louis Pio og frem til nu.


Arbejderklassens organisering

Dette arkiv indeholder en mængde artikler om forskellige aspekter af arbejderklassens organisering, om forholdet imellem klasse, parti og ledelse, om fagforeningernes rolle og arbejderklassens traditioner.


Det nationale spørgsmål

Det nationale spørgsmål behandler undertrykte nationer og nationaliteters stilling. Spørgsmålet er af yderste relevans for marxister i dag.


Dialektisk Materialisme

Dialektisk materialisme er marxismens filosofiske udgangspunkt. Arkivet indeholder både introduktionstekster og mere komplekse originaltekster.


Etik og Moral

Spørgsmålet om etik og moral er igennem tiden tit blevet ignoret af marxister og der er ikke oversat meget til dansk, men det er et vigtigt spørgsmål og vi bringer her nogle centrale tekster.


Fascisme

Indeholder tekster der behandler fascismen teoretisk som et produkt af klassesamfundet og konkret i forbindelse med nazismens og fascismens storhed I Italien, Frankrig, Tyskland og Spanien i 20'erne og 30'erne.


Historisk Materialisme

Den historiske materialisme, eller bare den materialistiske historieopfattelse, er teorien om at klassekampen er den grundlæggende drivkraft i historien. Vi bringer her tekster om teorien bag og dens konkrete anvendelse.


Imperialisme

Allerede Marx beskrev kapitalismens skabelse af et verdensmarked. Lenin m.fl. førte med tiden disse analyser videre og vi bringer her både hans klassiske værk og en række nyere tekster, der analyserer imperialismens konkrete udvikling.


Kunst og litteratur

Kunsten har altid udtrykt mennesket inderste følelser og håb om en bedre verden og den har været et vigtigt middel i kampen mod undertrykkelse, udnyttelse og løgn. Dette arkiv indeholder især nogle af Trotskijs tekster om emnet.


Kvindekamp

Kvindespørgsmålet har været aktuelt lige siden klassesamfundets opståen - og er det i dag mere end nogensinde før. Kvindekamp og klassekamp er uadskillelige. Vi bringer her en række centrale tekster, der viser, at kvindespørgsmålet altid har været en central del af marxismen.


Religion

Religionen var længe og er i dag for mange afgørende for deres menneske- og verdenssyn. Kamp for eller mod religion har været en vigtige faktor i alle historiens store klassekampe og vi bringer derfor her marxistiske klassikere om emnet.


Stalinisme

Stalinisme som ideologi dækker først og fremmest over ideen om at det er muligt at opbygge "socialisme i ét land", hvilket er en fuldstændig modsætning til marxismens internationalisme. Senere udvikledes andre "teorier". Det der kendetegnede disse var, at de var designet til at varetage det sovjetiske topbureaukratis interesser.


Staten

Spørgsmålet om staten er et af de mest afgørende spørgsmål for en revolutionær marxist. I dette arkiv har vi samlet de klassiske analyser.


Trotskisme

Trotskij behandlede igennem sit liv mange emner. I dette arkiv bringer vi de grundlæggende tekster indenfor hans kerneområder. Trotskij og hans ideer har været under angreb, siden stalinismen kom til magten i Sovjet, men læser man hans tekster, vil man opdage, at de er et skatkammer af revolutionær viden og inspiration.


Økonomi

Her finder du de bedste og største klassiske økonomiske skrifter af Marx, Engels, Lenin og Trotskij. Disse suppleres af senere økonomiske analyser. At forstå kapitalismens økonomiske love er en central del af marxismen og kampen mod det kapitalistiske samfund.