af Karl Marx

Teser om Feuerbach    

"Det er notitser til senere udarbejdelse, hurtigt nedskrevne og absolut ikke bestemt for trykken, men uvurderlige som det første dokument, i hvilket den geniale spire til den nye verdensanskuelse er nedlagt."

Således beskrev F. Engels Marx' "Teser om Feuerbach" i forordet til "Ludwig Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang" . I de elleve teser retter Marx en skarp kritik imod Feuerbach, der i dag af mange ses som mellemledet mellem Hegel og Marx selv. Herved afgrænser Marx sin egen filosofi og alt i alt er det en pointe at forstå marxismen som videreudvikling af Hegel vha. venstrehegelianeren Feuerbach.

Udgivet første gang: Først offentliggjort af F. Engels i 1888 som tillæg til særtrykket af hans skrift "Ludwig Feuerbach". (Skrevet af K. Marx i foråret 1845)
Oversættelse: Ukendt. Efter teksten i 1888-udgaven, sammenholdt med Marx' manuskript.
På dansk: Marx-Engels: Udvalgte skrifter, Forlaget Tiden, Kbh. 1973, bind II, side 401-403.
Online version: Jørn Andersen for Marxisme Online, 1996.

Tilbage til Karl Marx-arkivet


Indhold: