Karl Marx Arkivet Friedrich Engels Arkivet

"Kommunismens egentlige formål er at underkaste naturen en teknisk behandling og teknikken en planmæssig, og tvinge råstoffet til ubegrænset at give mennesket hvad det har brug for. Og endnu mere end det, dens højeste mål er endeligt og engang for alle at befri menneskeslægtens skabende kræfter for ethvert tryk, enhver begrænsning og ydmygende afhængighed. Personlig adfærd, videnskab og kunst vil ikke vide af nogen udefra påtvungen »plan«, end ikke nogen skygge af tvang. I hvilken grad skabende åndelig virksomhed skal være individuel eller kollektiv vil fuldstændigt bero på dens skabere." (Trotskij, Revolutionen Forrådt)


Karl Marx

Friedrich Engels

Vladimir Ilich Lenin

Leon Trotskij

Emnearkiv

Hvad er marxisme?

Om arkivet

   
 
Nyheder fra marxist.dk