Arbejderklassens organisering

Siden kapitalismens start og fremvæksten af industri og en voksende arbejderklasse, har der været et behov for en organisering af arbejderklassen. Formålet har dels været en kamp for de daglige krav, men også et større mål om at omstyrte kapitalismen og bane vejen for et socialistisk samfund. Derfor oprettede arbejderne deres egne organisationer. Senere blev disse delt op i en politisk og en faglig fløj: det vi idag kender som arbejderpartier (bl.a. Socialdemokratierne og Kommunistpartierne) og fagforeninger.

Fra arbejderbevægelsens spæde begyndelse var ideen om internationalisme fremherskende. Allerede i det kommunistiske manifest fra 1848 slog Marx og Engels fast, at arbejderne ikke har noget fædreland, og at proletarer på tværs af alle landegrænser må forene sig. Således oprettede man Den internationale arbejderassociastion (også kendt som 1. Internationale). Pga. interne splittelser lukkedes denne imidlertidig i 1876. I 1889 oprettede man til gengæld - med støtte fra Engels - Den socialistiske internationale (2. Internationale), som forende socialdemokratier i alle lande. Men pga. fremvæksten af reformistiske tendenser i ledelsen, degenererede internationalen, og størstedelen af lederne stemte for krigsbevillingerne til første verdenskrig i 1914. Derfor oprettede de revolutionære elementer - bl.a. på baggrund af den russiske revolution - en ny internationale - den kommunistiske internationale (3. Internationale, støttet af bl.a. Lenin og Trotskij). Men da revolutionen mislykkedes i de vestlige lande, og blev isoleret i Sovjetunionen, førte dette til en degenerering af Sovjetstaten og fremvæksten af et bureaukrati, som også overtog 3. Internationale og ødelagde den som et redskab for verdensrevolutionen. Derfor oprettede en lille flok revolutionære den 4. Internationale (også kendt som den trotskistiske internationale) i 1938. Med et par få undtagelser i enkelte lande, udviklede den sig dog aldrig til en masseorganisation. Den Internationale marxistisk tendens, i Danmark kendt under navnet Socialistisk Standpunkt, arbejder for at videreføre de bedste ideer, erfaringer og traditioner fra de tidligere internationaler. For en mere detaljeret gennemgang af internationalernes historie anbefaler vi denne artikel (Internationalernes historie).

Dette arkiv indeholder en mængde artikler om forskellige aspekter af arbejderklassens organisering, om forholdet imellem klasse, parti og ledelse, om fagforeningernes rolle og arbejderklassens traditioner. En del af disse værker er skrevet i en rimelig polemisk stil, fordi de indgik i diskussioner om hvilken taktik og metode, marxister skulle have, og om hvordan man vinder flertal for de revolutionære ideer i arbejderklassen. Disse debatter har stadig en altafgørende betydning, fordi de kan hjælpe os med at forstå og løse de problemer, som vi står over for i arbejderklassens og ungdommens daglige kampe den dag idag.

Værker:

Februar, 1848

Karl MarxDet Kommunistiske Manifest   ]

Oktober, 1864

Karl MarxInauguraladresse for Den Internationale Arbejderassociation   ]

Oktober, 1864

Karl MarxAlmindelige statutter for Den Internationale Arbejderassociation   ]

November, 1900

Vladimir Ilich LeninVor bevægelses mest nødvendige opgaver   ]

1909

Leon TrotskijHvorfor marxister er imod individuel terrorisme   ]

Januar, 1916

Vladimir Ilich LeninOpportunismen og II Internationales sammenbrud   ]

5. April, 1917

Vladimir Ilich LeninOm proletariatets opgaver i den nuværende revolution (Aprilteserne)   ]

1920

Vladimir Ilich Lenin"Venstre"kommunisme - en børnesygdom   ]

1923-40

Leon TrotskijOm fagforeninger (Artikelsamling)   ]

2. Marts, 1923

Vladimir Ilich LeninHellere mindre, men bedre   ]

7. Juni, 1938

Leon TrotskijDiskussion om overgangsprogrammet   ]

30. August, 1940

Leon TrotskijKlassen, partiet og ledelsen   ]

1999

Ted GrantOm masseorganisationerne   ]