af Karl Marx

Kritik af Gotha-programmet    

Beskrivelse kommer senere.

Udgivet første gang: Forord: Trykt i "Die neue Zeit", årgang 1891. Randbemærkning: Offentliggjort første gang (med udeladelser) i "Die neue Zeit", årgang 1891. (Skrevet af K. Marx i begyndelsen af maj 1875). Resten: Ukendt.
Oversættelse: Ukendt. (Forord: Efter teksten i "Die neue Zeit". Rendbemærkninger: Efter manuskriptet.)
På dansk: Marx-Engels: Udvalgte skrifter, bind II, s. 7-43, Forlaget Tiden, København 1973.. I pjecen af samme navn (Forlaget Tiden, 1977) findes flere breve samt noter af Lenin om emnet. De kritiserede programmer, der er bragt som bilag her, er ligeledes optrykt i pjecen.
Online version: Jørn Andersen for Marxisme Online.

Tilbage til Karl Marx-arkivet


Indhold: