Karl Marx Arkivet Friedrich Engels Arkivet

""I hele den civiliserede verden pådrager Marx' lære sig den samlede borgerlige (den statsautoriserede såvel som den liberale) videnskabs største fjendskab og had, denne videnskab, der i marxismen ser noget i retning af en 'skadelig sekt'. Nogen anden stilling var heller ikke at vente, for 'upartisk' samfundsvidenskab kan der ikke findes i et samfund, der er bygget op på klassekamp. Måden kan være forskellig, men hele den statsautoriserede og liberale videnskab forsvarer ønslaveriet, mens marxismen har erklæret dette slaveri uforsonlig krig. At vente upartisk videnskab i et samfund med lønslaveri ville være en lige så tåbelig naivitet som at vente upartiskhed hos fabrikanterne i spørgsmålet om, hvorvidt man skal forhøje arbejdernes løn ved at formindske kapitalens profit."" (Lenin, Marxismens tre kilder og tre bestanddele)


Karl Marx

Friedrich Engels

Vladimir Ilich Lenin

Leon Trotskij

Emnearkiv

Hvad er marxisme?

Om arkivet

   
 
Nyheder fra marxist.dk