Vladimir Ilich Lenin

Portræt af Vladimir Ilich Lenin

Lenin (1870-1924) var en af lederne af Bolsjevikpartiet siden dets dannelse i 1903. Han ledte sovjetterne til magten i oktober 1917. Valgt til lederen af Sovjetregeringen indtil 1922, hvor han trak sig tilbage pga. dårligt helbred.
Lenin deltog i den revolutionære kamp fra en ung alder – hans ældre broder blev hængt for et attentatforsøg mod Zar Alexander III. I 1891 bestod Lenin sin advokateksamen med udmærkning, hvorefter han repræsenterede de fattigste bønder i Samara. Efter at han flyttede til Skt. Petersborg i 1893 mødte Lenin revolutionære grupper. Lenin rejser i 1895 til udlandet, og vender hjem med en kuffert fuld af marxistisk litteratur. ... Læs mere1895

Friedrich Engels   ]

November, 1900

Vor bevægelses mest nødvendige opgaver   ]

Januar1, 1905

Revolutionen i Rusland begyndt   ]

1906

Frihed til Kritik og Enhed i Handling   ]

Januar4, 1908

Marxisme og revisionisme   ]

1. Januar3, 1913

Marxismens historiske skæbne   ]

Januar3, 1913

Marxismens tre kilder og tre bestanddele   ]

1915

Socialisme og krig   ]

Januar1, 1916

Opportunismen og II Internationales sammenbrud   ]

Januar2, 1916

Den socialistiske revolution og nationernes selvbestemmelsesret   ]

Januar6, 1916

Imperialismen som kapitalismens højeste stadium   ]

Januar7, 1916

Om Junius-brochuren   ]

November, 1916

Hele Ti "Socialistiske" Ministre   ]

30. Januar3, 1917

Breve Fra Det Fjerne
Første Brev: Den første revolutions første fase
  ]

5. Januar4, 1917

Om proletariatets opgaver i den nuværende revolution (Aprilteserne)   ]

9. Januar4, 1917

Om dobbeltmagten   ]

13. Januar9, 1917

Bolsjevikkerne skal tage magten   ]

13. Januar9, 1917

Marxisme og opstand   ]

22. Januar9, 1917

Af en skribents dagbog
Fejl fra vort partis side
  ]

29. Januar9, 1917

Krisen er modnet   ]

Januar9, 1917

Staten og revolutionen   ]

8. 1Januar, 1917

En udeforståendes råd   ]

24. 1Januar, 1917

Brev til centralkomiteens medlemmer   ]

25. 1Januar, 1917

Til Ruslands borgere   ]

1Januar, 1918

Den proletariske revolution og renegaten Kautsky   ]

11. Januar7, 1919

Staten   ]

Januar7, 1919

Et Storstilet Initiativ   ]

Januar2, 1920

Til de kvindelige arbejdere   ]

Januar6, 1920

Udkast til teser om det nationale og koloniale spørgsmål   ]

6. December, 1920

Hilsen til den alrussiske konference af guvernementernes kvindeafdelinger   ]

1920

"Venstre"kommunisme - en børnesygdom   ]

8. Januar3, 1921

Arbejderkvindernes internationale dag   ]

1922-23

Brev Til Kongressen (Testamentet)   ]

16. Januar1, 1923

Om Vor Revolution   ]

23. Januar1, 1923

Hvordan Vi Skal Reorganisere Arbejder- Og Bondeinspektionen   ]

2. Januar3, 1923

Hellere mindre, men bedre   ]