Leon Trotskij

Portræt af Leon Trotskij

Leon Davidovitsj Bronstein blev født 7. november 1879. Allerede som 17-årig blev han politisk aktiv, og efterhånden som han læste store mængder politisk litteratur, vendte han sig mod marxismen. I 1900 bliver han sammen med mange andre socialister sendt i eksil i Sibirien, men han flygtede - bl.a. ved hjælp af et falsk pas, hvor han kalder sig Trotskij - det var navnet på en af vagterne under fængselsopholdet, og det bliver fra nu af hans kaldenavn.

Trotskij spillede en stor rolle i begge de russiske revolutioner i starten af 1900-tallet. I 1905 blev han valgt til formand for sovjetten i Petrograd. Revolutionen led nederlag, men 12 år senere i 1917 kom Trotskij tilbage som formand for den nye sovjet i Petrograd og revolutionen sejrede. Også hans virke som krigskommisær frem til 1925 viser, at Trotskij, udover Lenin, uden tvivl var den vigtigste enkeltperson i den russiske revolution. For flere detaljer om Trotskijs politiske liv se pjecen Trotskij: Hans liv og værk ... Læs mere1909

Hvorfor marxister er imod individuel terrorisme   ]

1918

Fra Novemberrevolutionen til Brest-Litovsk-freden   ]

4. Januar2, 1921

Læren af Pariserkommunen   ]

23. Januar6, 1921

Krise, Boom og revolution   ]

25. December, 1921

Tidevande: Den økonomiske konjunktur og den internationale arbejderbevægelse   ]

18. Januar7, 1922

'Du' og 'De' i Den røde Hær   ]

1923-40

Om fagforeninger (Artikelsamling)   ]

21. Januar6, 1923

Den kapitalistiske udviklingskurve   ]

29. Januar6, 1923

Avisen og dens læsere   ]

29. Januar4, 1924

Unge mennesker, lær politik   ]

1928

De tyske begivenheder i 1923 og læren af oktober   ]

Januar5, 1929

Den amerikanske oppositions opgaver   ]

6. Januar8, 1929

Et åbent brev til La Verites redaktion   ]

1929

Hvad er "Den permanente revolution"? - Grundlæggende postulater   ]

1930-34

Hvad er fascisme – og hvordan kan den bekæmpes (Artikelsamling)   ]

1930

Den spanske borgerkrig og revolution (1930-39)   ]

5. Januar1, 1932

Interne polemikker og partipressen   ]

14. Januar9, 1932

Den eneste vej   ]

Januar9, 1932

Tyskland: Den eneste vej   ]

27. November, 1932

Til forsvar for oktober (Københavnertalen)   ]

22. 1Januar, 1935

Sekterisme, centrisme og Fjerde Internationale   ]

Januar6, 1936

Fingrene væk fra Rosa Luxemburg!   ]

1936

Revolutionen forrådt   ]

27. Januar8, 1937

Stalinisme og bolsjevisme   ]

23. Januar9, 1937

Om den kinesisk-japanske krig   ]

30. 1Januar, 1937

Det kommunistiske manifest i 90 år   ]

17. December, 1937

Læren fra Spanien - Den sidste advarsel   ]

Januar2, 1938

Deres Moral og Vores   ]

Januar5, 1938

Kapitalismens dødskamp og 4. Internationales opgaver (Overgangsprogrammet)   ]

7. Januar6, 1938

Diskussion om overgangsprogrammet   ]

30. Januar8, 1938

En stor præstation   ]

7. Januar3, 1939

Om marxismens krise endnu engang   ]

15. December, 1939

Den dialektiske materialismes ABC   ]

25. Januar4, 1940

Status over de finske begivenheder   ]

30. Januar8, 1940

Klassen, partiet og ledelsen   ]