af Leon Trotskij

Tyskland: Den eneste vej    

Skrevet i september 1932. Oversat fra engelsk af Frederik B. Ohsten for Socialistisk Standpunkt.

"Trotskijs værker om Tyskland vil for altid forblive lærebøger om enhedsfrontens problemer. De vil tjene som model for fremtidens revolutionære bevægelse. (...) Den nye generation må forstå den rolle, stalinismen spillede i de tyske begivenheder før Hitlers magtovertagelse, hvis de ønsker at forstå dens nuværende rolle (...) Alene Trotskij og Fjerde Internationale advarede om den katastrofe, som nazisterne ville påføre arbejderne i Tyskland, Europa og Sovjetunionen. Stalinisterne overgav de tyske masser til Hitler uden kamp, endda uden at der blev løsnet et eneste skud; da de oven i købet gik så langt som at udråbe Hitlers vej til magten som en sejr for arbejderklassen - eftersom at det udtrykte kapitalismens krise, og at hans sejr blot betød at han var kalif i en time, og de pralende erklærede, at 'næste gang er vores tur' - det var på dette tidspunkt, at Trotskij erklærede, at Kominterns rolle som en kraft i skabelsen af verdenssocialismen var forbi."
- Ted Grant, 1944

Tilbage til Leon Trotskij-arkivet


Indhold: