af Vladimir Ilich Lenin

Imperialismen som kapitalismens højeste stadium    

Beskrivelse kommer senere.

Udgivet første gang: Første gang trykt i midten af 1917 i Petrograd som brochure på forlaget Parus. Forordet til de franske og tyske udgaver trykt i 1921 i tidsskriftet Kommunistitjeskij Internatsional, Nr. 18. (Skrevet i januar-juni 1916.)
Oversættelse: Denne udgave gennemset og revideret af Martin Thomsen. På dansk: Lenin: Udvalgte værker, bind 6, s. 66-177, Forlaget Tiden, København 1981.
Online version: Jørn Andersen for Marxisme Online, 20 maj 2003.

Tilbage til Vladimir Ilich Lenin-arkivet


Indhold: