Friedrich Engels

Portræt af Friedrich Engels

Friedrich Engels blev født i 1820 i byen Barmen i Rhinprovinsen i kongeriget Prøjsen. Hans fader var fabrikant. I 1838 måtte Engels af familiegrunde forlade gymnasiet og blive medhjælper i et handelshus i Bremen. Arbejdet ved handelen hindrede ikke Engels i at fortsætte sine studier og sin politiske udvikling. Allerede som gymnasieelev var han kommet til at hade enevælden, men det var først efter mødet med Karl Marx i 1843, at han blev socialist.

Engels har altid stået i skyggen af Karl Marx, "I forhold til Marx spillede jeg andenviolin," skrev han engang til en gammel ven. Alligevel fik Engels stor indflydelse på marxismens udvikling. F.eks. beskæftigede Engels sig i bl.a. »Arbejderklassens Stilling i England« med økonomiske forhold før Marx. Ligeledes var det Engels, som skrev den første »Kritik af økonomien«, og gjorde Marx opmærksom på økonomiens betydning for samfundsanalysen. ... Læs mere1847

Kommunismens grundsætninger (i uddrag)   ]

Januar8, 1859

Karl Marx' »Til kritikken af den politiske økonomi«   ]

Januar3, 1868

"Kapitalen" af Marx   ]

1870

Forbemærkning til »Den tyske bondekrig«   ]

Januar2, 1873

Om autoritet   ]

Januar2, 1873

Om boligspørgsmålet   ]

Januar4, 1875

Sociale forhold i Rusland   ]

1876

Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske   ]

1876

Indledning til "Naturens dialektik"   ]

Januar6, 1877

Karl Marx   ]

1877

Socialismens udvikling fra utopi til videnskab   ]

1878

Anti-Dürhing   ]

Januar5, 1881

Ærlig løn for ærligt arbejde!   ]

17. Januar3, 1883

Tale ved Karl Marx' grav   ]

13. Januar3, 1884

Marx og »Neue Rheinische Zeitung« (1848/49)   ]

1884

Familien, Privatejendommen og Statens oprindelse   ]

5. Januar5, 1885

Af forordet til andet bind af »Kapitalen«   ]

10. Januar8, 1885

Biddrag til »Komunisternes forbunds«s historie   ]

1886

Ludwig Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang   ]

1892

Forord til »Den arbejdende klasses stilling i England«   ]

1894

Bondespørgsmålet i Frankrig og Tyskland   ]

Breve (Marx/Engels)
Marx/Engels: Udvalgte skrifter
Marx/Engels på Dansk
Marx/Engels Biografier
Marx/Engels Billedegalleri