Marx/Engels: Udvalgte Skrifter i to bind

Udkom første gang på Tidens Forlag i 1952 (oplag: 2.500). De er senere udgivet i 1971, 1973 og 1976 (oplag: hhv. 2.000, 2.000, 5.000). Vi gengiver her indholdsfortegnelsen til disse to bind, som gennem årene har været den mest brugte indgang til Marx' og Engels' mest centrale skrifter på dansk.

Forlaget Tiden er nu lukket, men enkelte eksemplarer kan stadig købes, bl.a. hos Socialistisk Standpunkt.Bind I

Forord til den rusiske udgave

19-59

Karl Marx og Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest

19-59

Karl Marx: Bourgeoisiet og kontrarevolutionen

Karl Marx: Lønarbejde og kapital

65-100

Karl Marx og Friedrich Engels: Henvendelse fra centralledelsen til forbundet, marts 1850

101

Karl Marx: Klassekampene i Frankrig 1848/50

112-235

Karl Marx: Louis Bonapartes Attende Brumaire

236-336

Karl Marx: Det britiske herredømme i Indien

337

Karl Marx: De fremtidige resultater af det britiske herredømme i Indien

344

Karl Marx: Tale ved "The People's Paper"s årsfest

351

Karl Marx: Bidrag til kritiken af den politiske økonomi. Forord

354

Friedrich Engels: Karl Marx' "Til kritikken af den politiske økonomi"

359-369

Karl Marx: Inauguraladresse for den internationale arbejderassociation

370

Karl Marx: Almindelige statutter for den internationale arbejderassociation

379

Karl Marx: Om Proudhon (Brev til J. B. Schweitzer)

383

Karl Marx: Løn, pris og profit

391-442

Karl Marx: Forord til første oplag af første bind af "Kapitalen"

443

Karl Marx: Af efterskriften til andet oplag af første bind af "Kapitalen"

448

Karl Marx: Den kapitalistiske akkumulations historiske tendens.
Uddrag af 24. kapitel af "Kapitalen"s første bind

453

Friedrich Engels: "Kapitalen" af Marx

457-464

Friedrich Engels: Af forordet til andet bind af "Kapitalen"

465

Karl Marx: Borgerkrigen i Frankrig

468-543

Friedrich Engels: Om boligspørgsmålet

544-632

Friedrich Engels: Om autoritet

633

Friedrich Engels: Forbemærkning til "Den tyske bondekrig"

637

Fortegnelse over de vigtigste navne

651

Sagregister

666Bind II

Karl Marx: Kritik af Gothaprogrammet

7-42

Friedrich Engels: Sociale forhold i Rusland

43

Friedrich Engels: Indledning til "Naturens dialektik"

56

Friedrich Engels: Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske

75

Friedrich Engels: Socialismens udvikling fra utopi til videnskab

88-152

Friedrich Engels: Karl Marx

153

Friedrich Engels: Tale ved Karl Marx' grav

164

Friedrich Engels: Familiens, privatejendommens og statens oprindelse

167-326

Friedrich Engels: Marx og "Neue Rheinische Zeitung" (1848/49)

327

Friedrich Engels: Bidrag til "Kommunisternes forbund"s historie

336

Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang

356-400

Karl Marx: Teser om Feuerbach

401

Friedrich Engels: Forord til "Den arbejdende klasses stilling i England"

404

Friedrich Engels: Bondespørgsmålet i Frankrig og Tyskland

420-440

Karl Marx og Friedrich Engels: Breve

441-507

Fortegnelse over de vigtigste navne

509

Sagregister

526